Năng lực tài chính

Đăng lúc: 10-06-2015 10:40:24 | Lượt xem: 69702 | Năng lực tài chính

.

A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong 3 năm tài chính gần đây 2012, 2013,2014.

Đơn vị tính : VNĐ

 

TT

TÀI SẢN

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

1

Tổng tài sản

233.759.691.691

285.065.140.983

450.800.954.344

2

Tổng nợ phải trả

104.308.345.256

142.743.142.486

186.868.913.634

3

Tài sản ngắn hạn

132.604.092.215

186.133.616.444

342.191.301.634

4

Tổng nợ ngắn hạn

83.410.360.779

129.654.728.486

181.043.119.634

5

Doanh thu

268.854.342.891

296.528.745.197

430.372.523.463

6

Lợi nhuận trước thuế

10.811.108.983

17.160.869.416

27.000.054.119

7

Lợi nhuận sau thuế

8.108.331.737

12.870.652.062

21.610.042.213

8

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

1,59

1,44

1,89

9

Giá trị ròng

129.451.346.435

142.321.998.497

263.932.040.710

B. Thực hiện chế độ nghĩa vụ:

    - Hàng năm Công ty thực hiện giao nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ, tham gia đóng góp với địa phương, tích cực tham gia các phong trào từ thiện.

  - Trong quá trình thi công, Công ty chấp hành nghiêm chỉnh quy chế về đầu tư và xây dựng, các quy chế về quản lý chất lượng xây dựng và bảo hành sản phẩm xây dựng, các yêu cầu của Chủ đầu tư. Do vậy tạo được sự tín nhiệm với Chủ đầu tư.

    - Tích cực khai thác việc làm, sản lượng thực hiện năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân và người lao động như bảo hiểm xã hội, thăm quan…

   - Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường mong được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các đối tác, các chủ đầu tư. Mặt khác, Hoàng Trường vẫn đang không ngừng tăng cường đầu tư về con người, máy móc thiết bị, công nghiệp xây dựng để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

tin tức & sự kiện


Hỗ trợ trực tuyến

Cám ơn bạn đã ghé thăm website.
Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ cho bạn